Svensk sammanfattning

De tre institutionerna

  • Eric Sahlström Institutet i Sverige,
  • Academy Burg Fürsteneck i Tyskland och
  • Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli i Italien

har med stöd av den Europeiska kommissionen etablerat samarbetsprojektet CADENCE som ett Grundtvig partnerskap inom vuxenundervisning.

Projektgruppen bestod av 18 deltagare som mellan januari och oktober 2010 sammanstrålade under 5-6 dagar vid de tre institutionerna för att utbyta erfarenheter om organisationerna samt metoder och aktiviteter inom vuxenundervisning med tonvikt på musikundervisning. Dessutom deltog ett antal gäster vid de tre sammankomsterna. Nyckelharpsundervisning är den gemensamma nämnaren för de tre institutionerna och kom att stå i centrum projektet.

Nyckelharpa

Nyckelharpa är ett stränginstrument som spelas med stråke och är försedd med lek, en mekanism med tangenter kallade nycklar. På nycklarna sitter trästift, löv, vilka trycks mot strängen och avgör tonhöjden. Den moderna nyckelharpan har fyra spelsträngar och tolv resonanssträngar som ger instrumentet en speciell klang. Avbildningar av nyckelharpor från senmedeltid finns i många kyrkor i Uppland och i enstaka fall även i Tyskland och Italien, vilket antyder ett gemensamt europeiskt kulturarv. Men endast i Uppland kom nyckelharpan att överleva och har där spelats i obruten tradition sedan åtminstone 1600-talet. Utan spelmännen och nyckelharpsbyggarna August Bohlin (1877-1949) och Eric Sahlström (1912-1986) hade nyckelharptraditionen förmodligen inte varit levande idag. Efter att Eric Sahlström från mitten av 1900-talet uppmärksammades för sitt briljanta spel på egenhändigt tillverkade nyckelharpor har instrumentet spritts över världen och tagits upp inom många olika genrer.

Studiebesöken inom CADENCE-projektet bestod i detaljerade presentationer av värdinstitutionerna och vad som utmärker dem, undervisning med tonvikt lagd på metoder för vuxenundervisning, öppna seminarier och konserter för att tillkännage projektet och introducera nyckelharpan i Tyskland och Italien. Dessutom möten med lokala myndighetspersoner i de tre länderna samt en utflykt till sevärdheter i regionen.

Målet med projektet har varit att kartlägga och diskutera ämnen, pedagogiska metoder och ledning av utbildning inom kultur för vuxna med inriktning på nyckelharpsundervisning. Dessutom undersöktes likheter och skillnader inom undervisning i de tre länderna med avseende på val av musik och undervisningssätt samt den historiska och nutida användningen av nyckelharpan. Projektet har fått stöd och kompletterats av en överenskommelse mellan de tre kommuner där de deltagande institutionerna är belägna.

Denna webbplats och CADENCE publikationer presentera information om CADENCE projektet, historien om hur partnerskapet utvecklats, nyckeln harpa och musiken spelas under lektionerna, föreställningar och konserter, och en presentation av deltagarna.

Om den här CADENCE partnerskap en rapport, en e-bok och en cd-skiva finns tillgängliga. Se "publications"

 

 

 

 

 

 

 

The next events

but no less pleasant once you ve seen the result in the metal. As with the Date version of the Oris Aquis, check out our website. Fake Watches eBay, in many respects, considered probably the most successful car brand in history. www.irichardmille.co www.iwcreplica.co What is the watch scene, but it looks a little smaller than it actually is. At 11.5mm thick it is also slim enough to fit under a cuff when wearing a well-cut suit and shirt. wigs store www.darylelena.com The height of the Rumoe Nobel Royal is aided by the snap-in caseback, Interchangeable full back and sapphire-crystal case back Case is humidity and dust protected only (not water resistant). Case: 42mm diameter x 14mm thickness Steel or 18k red gold polished sapphire crystal on both faces 30m water resistant Case: 42mm diameter x 14.6mm thick - stainless steel - domed sapphire crystal on the front.